Adminstratief wettelijke informatie

Privacy - GDPR ? Ik verwijs graag naar onze privacy policy online.

Ondernemingsnummers

  • Steven De Coninck, lic. kinesitherapie : 0715.815.953
  • Luciane de Lima Lourenço, lic. kinesitherapie : 0715.816.646

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : Fidea, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, polis nr DW/40.636.020-0002

Toezichthoudende authoriteit : Provinciale geneeskundige commissie, controleorgaan van gezondheidsberoepen, FAC Kamgebouw, Koning Albert I laan 1/5 bus 1, 8200 Brugge

Steven is lid van Axxon, beroepsvereniging voor kinesitherapeuten